O firme

Spoločnosť SO.SLOW začala pôsobiť na trhu v roku 2020. Sme mladá, dynamicky sa rozvíjajúca spoločnosť, ktorej zameraním je výroba prírodných, ručne vyrobených sviečok. Našu ponuku tvoria primárne sviečky, avšak postupom času sme od založenia značky začali rozširovať sortiment a to plánujeme aj do budúcna.

Čo pre nás znamená transparentnosť

Názov SO.SLOW nesie význam našich hodnôt a očakávaní pre našu značku. Naše produkty sme od začiatku vyrábali pomaly. Pomaly v zmysle pomalej, udržateľnejšej výroby a výrobných postupov. Do každej sviečky ručne lepíme knôt, vlievame vosk a lepíme etikety. Záleží nám na procese výroby ako aj na surovinách a materiáloch, ktoré používame. Suroviny sa snažíme získavať z udržateľnejších zdrojov a od dodávateľov, ktorým takisto záleží na pomalom a etickom prístupe. Takúto víziu máme aj pre napredovanie značky v budúcnosti, je to hodnota na ktorej sme ju v podstate celú postavili. Naše produkty spĺňajú vysoké požiadavky na použitie prírodných alebo recyklovateľných materiálov. Vosk, vône, knôty, balenie – všetky tieto zložky sú v súlade s požiadavkami na trvalo udržateľný rozvoj a použitie výlučne prírodných materiálov, ktoré nemajú nepriaznivý vplyv na planétu, ani neohrozia zdravie ich užívateľov. V SO.SLOW veríme, že sa veci dajú robiť lepšie, kvalitnejšie, férovejšie a s ohľadom na naše životné prostredie a transparentnosťou voči zákazníkovi. Všetko čo robíme, robíme s vidinou že sa veci, ktoré nám robia radosť dajú robiť s udržateľným a férovým prístupom, bez toho aby stratili kvalitu.

Kategórie pôsobenia

Iné

Produkty vhodné pre

Vegánske